Terminologi i den kortaste formen

Högnivåspråk

C# är ett så kallat High Level Language (högnivåspråk) till skillnad från Assembly som är ett Low Level Language (Lågnivåspråk). Skillnaden mellan dessa avgörs att högnivåspråket är närmre vårt mänskliga språk (Engelska) istället för att vara närmre datorns språk (Binärt).

 Objektorienterad Programmering (OOP)

Objektorienterad programmering låter oss “dela upp” koden i olika objekt. Exempelvis, skapar jag ett racingspel placerar jag kod som har med bilen att göra i just bilobjektet.

Kompilera

Att kompilera innebär enbart att källkoden som du skrivit omvandlas till ettor och nollor så att datorn fattar vad du vill göra med din kod.

Virtuell Maskin .NET (CLR)

Tänk dig att du ska prata med en kinesisk person och du enbart kan svenska, då behöver du någon som översätter svenska till kinesiska och kinesiska till svenska. C# är ett språk som körs via .NET. som är en ”virtuell maskin” (CLR) – en ”översättare”. Detta innebär att en .NET översätter ditt språk (C#) till datorns och operativsystemets språk medan programmet körs. Ett annat språk som fungerar på detta sätt är Java.

Exekvering – kör…

När man säger att man exekverar (.exe, funderat på vad det betyder innan?) menas det att man kör ett program.

Funktioner/metoder

Funktioner och metoder har som uppdrag att utföra specifika uppgifter. Detta görs genom att gruppera olika uttryck (expression). Skillnaden mellan en funktion och en metod är att metoden är definitionen då det placeras i ett objekt.

Uttryck

Ett uttryck innebär samma sak som i matematiken – en kombination av operatorer, symboler och variabler som tillsammans kan utvärderas/beräknas.

Variabler

En variabel innebär att vi temporärt kan placera ett värde i det, lite som en behållare där vi ska placera överbliven mat som vi kan äta dagen efter – vi sparar värdet till ett senare tillfälle.

Datatyper

I programmering har varje variabel en datatyp. En datatyp är lite som att sätta en etikett på en behållare. På så sätt kan vi förtydliga vad behållaren innehåller eller vad som kan placeras i behållaren. Exempel på datatyper är Ints och Floats.

Debugga

Att Debugga innebär att man spårar, analyserar och löser fel i koden. Ett fel i koden kallas för en bugg (eng. bug).

Skärpinsamling

Skräpinsamling heter på engelska Garbage Collection. Detta innebär att man slipper hålla koll på allt sitt skräp och låter detta skötas automatiskt. Allt skräp är information som tar plats i minnet men som ej används längre. Resultatet av att inte plocka bort skräpet kallas för en minnesläcka.