Sprites

En Sprite är en tvådimensionell bild eller animation. Med tvådimensionell bild/animation syftar man till att bilden byggs upp med två koordinater; x och y. X-koordinaten är bredden och Y-koordinaten är höjden. Detta går att jämföra med ett rutat papper där vi ska rita på där varje ruta är en koordinat som vi kan ge en färg. Varje fylld ruta bygger upp Spriten

Från början var sprites ett sätt/en metod för att integrera olika bilder (egentligen bitmaps) så att dessa såg ut att höra ihop på skärmen. Exempel på detta är att vi skapar en bild innehållande en bakgrund och en annan bild med en animerad karaktär som läggs över bilden med bakgrunden. På så sätt behöver vi inte förändra hela bilden.

Ofta råder det viss förvirring gällande vad en Sprite är och inte är. Ofta tänker man direkt på lågupplöst grafik (tänk Super Mario Bros.), vilket är en stil man nu kallar Pixel Art. Sprites behöver inte vara begränsade på det sätt som just beskrevs, utan kan skapas på en mängd olika sätt beroende på den stil man önskar ge sitt spel och prestandan på hårdvaran. Exempel på andra framställningssätt är att arbeta med foton, renderade 3D-objekt eller vektorgrafik. De Sprites som hamnar under kategorin Pixel Art används främst gällande handhållna konsoler och mobiler.

Sprites används även i dagens 3D-spel. Där synliggörs dessa lättast som partikeleffekter, GUI (Graphical User Interface) eller HUD (Heads Up Dísplay). Gällande partikeleffekterna är det då oftast som delvis transparanta tvådimensionella bilder som alltid ses rakt framifrån. Detta sätt att använda Sprites i 3D kan även kallas för billboarding.