The Power of 2

Download pdf here: Power of 2

Ett viktigt koncept att känna till när vi skapar spelgrafik är ”the power of 2”, detta kallas även för basen av 2. Detta definierar storleken på dimensionerna av alla sprites eller texturer vi arbetar med. The power of 2 tillåter oss att arbeta med följande dimensioner 16×16, 32×32, 64×64, 128×128, 256×256, 512×512, 1024×1024, 2048×2048, osv. Om ni är intresserade gällande den tekniska aspekten bakom att man använder sig av detta system så kan ni läsa min artikel om värdetyper där jag förklarar the power of 2.

 

Första dimensionen 16×16 innebär att spriten/texturen är 16 pixlar i x-led multiplicerat med 16 pixlar i x-led. Detta förklarar alltså den totala arean av spriten/texturen vilket är 256 pixlar. Vi hade kunnat förklara texturen i area istället för x- och y-led, men det gör vi inte då vi alltid använder oss av lika stora sidor och då är det lättare och tydligare att säga 16×16. Nästa storlek har dimensionen 32 pixlar (i x-led) multiplicerat med 32 (pixlar i y-led). Detta innebär att ökningen är dubbel i bägge leden; (16×2)x(16×2).

 

Som ni förstår handlar det om att multiplicera både x och y med 2. Detta ger oss en area som är fyra gånger så stor. Arean i antal pixlar för 16×16 var 256, medan 32×32 har en area på 1024 pixlar. Det viktigaste av allt är att ni förstår vad som önskas av er när någon ber er att rita en sprite eller en textur som är exempelvis 512×512.