Bildutsnitt

Vi kommer framöver att kika på kameravinklar, vilka förtydligar situationer och ger mer information till åskådaren om exempelvis vem som är dominant/underlägsen, eller om vi är en av många i en mobb. Innan vi dyker in i kameravinklar ska berätta med kameran, måste vi tänka på hur och vad vi ska få plats med i dessa vyer. Detta kallas för bildsnitt.

Bildutsnitt

Vi måste dels variera filmen då att enbart byta vinkel hela tiden blir väldigt stressigt och stirrigt för åskådaren och tempot. Dessutom behöver vi rama in bilden med det som vi tycker är viktigt att visa för åskådaren.

Översiktsbild/miljöbild

En översiktsbild (även kallad för miljöbild) ska rama in allt som ska visa miljön i handlingen där scenen tar plats. Ofta använder man den i början av scenen för att tala om allt en åskådare behöver veta. Här är någon form av miljöbild på en lagerlokal.

Hel- och halvbild

Om vi visar en person i helbild innebär det att vi ska visa allt från topp till tå, denna kan man säg är mer objektiv än halvbilden. Halvbilden är fokusorienterad, vi klipper bort midjan och neråt eller tvärtom. Genom att klippa bort en stor del av kroppen utesluts även en stor del av bakgrunden. Detta innebär oftast att man använder halvbilden i samband med en händelse. I denna bild illustreras just en halvbild.

Närbild/Close-up

Enklaste sättet att förklara ”närbild” är med en enkel porträttbild (som den här bilden). Detta är en närbild. Närbilden inkluderar i detta fall inte bara ansiktet som ni ser, utan även axlarna. Vi vill inte komma för nära personen i fråga i en närbild. På detta sätt kommer vi tillräckligt nära personen så att bilden känns ”personlig”.

Extrem närbild/Extreme Close-up

En extrem närbild är för att visa något vi bör uppmärksamma, exempelvis någon som är ond. Detta kan vi enkelt göra med en extremnärbild på ögat. Dock kan somliga extrema närbilder komma så pass nära att det är svårt att uppfatta vad man vill säg åskådaren.