Kameravinklar

Download pdf here: Kameravinklar

Olika kameravinkar är inte bara till för att variera vinklarna för åskådaren, utan de förstärker även olika budskap vi vill ha fram; är det en mäktig Terminator, eller en rädd liten mus? Detta är en viktig faktor när vi ska berätta med bilder.

Kameravinklar

Höjd och placering i scenen är definitionen på vad en kameravinkel är, betydelsen av dessa skapar en förtydlig av situationen för tittaren. Vi måste vara tydliga, det har jag påpekat gång på gång, och nu har jag gjort det igen. Utöver att förtydliga situationen så ger det även en variation i filmen, att använda samma vinkel är ganska tråkigt i längden.

Normalperspektivet

Den normalplacerad kamera till höjd sett. Den är ganska odramatiskt, men väldigt vanlig – till och med vanligast. Man ska inte blanda ihop den med det objektiva perspektivet.

 

 

Objektivt perspektiv

Det objektiva perspektivet berättar sin del av handlingen från ett avstånd. Samtidigt ska åskådaren känna att denne är med i filmen. Det kan exempelvis filma hela händelsen från en bro långt bort.

 

 

Point of view (Subjektivt perspektiv)

Subjektivt är motsatsen till objektivt. Kameran ska alltså reflektera en persons vy i filmen. Filmen motsvarar då en persons ögon, ofta lätt skakig. Kan dra det till sin spets genom att säg att det motsvarar FPS i speltermer.

 

 

Over the shoulder (Över-Axeln-perspektiv)

Denna är varken subjektiv eller objektiv; halvsubjektiv kan den även kallas för. Jag kallar den ofast för Third Person View (skadad av alla tv-spel). Vi ser händelsen från bakom axeln av någon annan i filmen.

 

 

 

Grodperspektiv

Grodperspektivet är (precis som det låter) världen sett ur en grodas ögon, nerifrån till uppåt. Detta skapar en överlägsen/stor/stark/dominant känsla i bilden. Det är inte ovanligt att hjälten, till exempel Batman filmas ur ett grodperspektiv med capen fladdrande i vinden.

 

 

 

Fågelperspektiv

Detta perspektiv filmas från ovan, ofta ner på en enskild person för att visa en underlägsen person. Vanligt förekommande när exempelvis hjälten ligger nedslagen framför fötterna på antagonisten.