Vektorer

Download pdf here: Vektorer

Vektorgrafik består av vektorer. Vektorer är matematiska objekt som bygger upp kurvor och linjer. Vektorer används för att bygga exempelvis 3D-modeller i Maya. Vektorerna är alltså en grundsten för att skapa polygoner och NURBS. Främst används vektorgrafik till grafik som ska tryckas på affischer, kläder, så som logos, serier eller texter för att man kan få riktigt skarpa och tydliga kanter och konturer.

Vi kan använda oss av vektorgrafik i Photoshop, Illustrator, Flash, Maya, och en massa fler program.

En vektorbild i 2D beskriver man utifrån dess geometriska egenskaper och inte utifrån pixlar. Samma gäller 3D-grafik, även om det är en mix mellan vektorgrafik och pixelgrafik (vi återkommer till detta senare). Typsnitt är ofta vektorbaserade.

Bokstäverna som bildar ”DAG” är till exempel uppbyggda av olika matematiska formler som gör att bokstäverna kan ha en viss storlek, ett visst läge och en viss färg. Det är fritt fram att ändra storlek på bokstäverna, flytta på dem, rotera dem, byta färg utan att kvaliteten försämras. Vi kan alltså förändra bokstäverna (eller exempelvis en bild) hur många gånger som helst utan att bilden tar skada av förändringarna. Detta är den stora skillnaden mellan vektorgrafik och pixelgrafik, för hade vi gjort samma sak med en pixelbild (pixlar i ett raster) så försämras kvaliteten drastiskt!

Lagringsstorleken är också liten för vektorbilder jämfört med bitmap-bilder. Bitmap-bilder innehåller mycket mer färginformation vilket är en av anledningarna till storleksskillnaden. Just avsaknaden av färg- och detaljrikedom gör att man inte använder vektorgrafik för foto, texturer eller dylikt.

Som sades vid föregående föreläsning består datorskärmen av en massa pixlar, dvs. den visar bitmap/rastergrafik. Det som händer är att vektorbilden omvandlas till en rasterbild av grafikkortet innan den visas på skärmen (detta görs ett 60-tal gånger/sekund). Samma procedur gäller 3D grafik.