Upplösning

Download pdf here: Upplösning – PPI, DPI, Raster

Pixlar

En bitmappbild är uppbyggd av pixlar. Pixlar är små kvadratiska bilddelar i olika toner. På sätt och vis kan en bitmappsbild liknas vid en mosaiktavla! Vill ni läsa mer om Pixlar så hänvisar jag er till tidigare artiklar och föreläsningar.

PPI eller DPI?

Enheterna som används när man pratar om bildupplösning är PPI (pixels per inch) och DPI (dots per inch). I vardagsarbetet används termerna lite löst vilket innebär att man vanligtvis avser samma sak, så det är inte helt karriärsavgörande om ni blandar ihop dem i ett samtal med en kollega. Så vad är skillnaden? PPI avser hur många och hur små pixlar en bild är uppbyggd av digitalt, medan DPI beskriver upplösningen på utskriften då ni ska skriva ut.

Defaultvärdet är 72ppi. I den version av Photoshop som vi har (CS5.1 extended – svenska) så finns inte dpi tillgängligt.

Beräkning

Som vi vet görs beräkningen i antal pixlar per tum, så skapar vi en bild med måttet 1×1 tum (2.54×2.54 cm) där upplösningen är satt till 72ppi så vet vi att bilden kommer att innehålla 5 184 pixlar (72pixlar x 72 pixlar = 5184pixlar). Detta innebär egentligen bara att bilden är 72 pixlar i x-led (bredden) gånger 72 pixlar i y-led (höjden).

Om vi skapar en bild med samma mått (1×1 tum) med där upplösningen är satt till 300ppi så innehåller bilden 90 000 pixlar (300pixlar x 300pixlar = 90 000pixlar). Storleken är fortfarande 1×1 tum i båda bilderna, men den senare bilden (300ppi) får vi plats med mer information (fler pixlar). Här är två bilder, båda är 1×1 inch. Skillnaden är att den röda har en upplösning på 72ppi och den blå har en upplösning på 300ppi.

När vill vi känna till detta?

Vi vill kunna vara säkra på att vi har tillräckligt mycket pixlar tillgängliga om vi exempelvis vill skala upp bilden vid senare tillfälle utan att bilden blir “pixlig”.

Om vi använder för låg upplösning när vi trycker får vi just en pixlig bild, eller som det även kallas; att det uppstår pixelering. Detta innebär att bilden blir grovkorning. Det motsatta är om vi använder en för hög upplösning för då kommer exempelvis skrivaren vi använder att kunna återge bildens alla detaljer eller dess skärpa när den skriver ut. Tänk alltså på att ni måste känna till hur hög dpi/ppi skrivaren kan återge.

Lagringstorleken är givetvis som minst i första bilden (72ppi) och störst i den andra bilden (300ppi). Varje gång ni ökar bildens area med det dubbla (tum/cm) så ökar bildens antal pixlar med x4 vilket även ökar filens storlek med fyra gånger (okomprimerat).

Skärmupplösning

PPI är även ett mått för att ange bildskärmens upplösning. De flesta nyare skärmar har en upplösning om ungefär 96 dpi. Defaultinställningen i PS är 72dpi vilket är en gammal standard från tiden då Adobe utvecklade sina produkter för Machintosh vars skärmar bara klarade 72dpi.

Detta kan skapa viss förvirring när man arbetar med digitalt bildarbete i exempelvis Photoshop. Är bildens upplösning högre än skärmens upplösning så “ser” bilden större ut på skärmen än vad den blir vid utskrift. Det är därför det är viktigt att ha koll på inställningarna då ni skapar era nya dokument. Ett exempel på detta följer nu.

Skärmen klarar exempelvis enbart att visa 72ppi. Vi skapar en bild med en upplösning på 150ppi med en area på 1×1 tum (inch). Då antalet pixlar per inch är dubbelt så hög i vår bild (150) än vad skärmen (72) klarar av så måste skärmen kompensera genom att visa de 150 pixlarna på 2×2 tum istället för 1×1 tum. Detta innebär även att den utskrivna bildens area också kommer att vara  1×1 tum medan den på skärmen “ser ut att vara” 2×2 tum.

LPI 

Om du inte hittar hur hög dpi din skrivare har, kan du söka efter skrivarens LPI istället. LPI är lines per inch, vilket är en måttenhet på rastertäthetet. Rastertätheteten gånger två beskriver bildupplösningen som skrivaren klarar av. Har du en skrivare som klarar 75lpi så vet du att skrivaren klarar av en bild på 150dpi/ppi (75lpi gånger två ger 150dpi).

Scanna in

Undvik att förstora bilden i PS om du kan eftersom vi ökar pixlarnas storlek då, förstora (eller skapa om) bilden vid inscanning av din bild. Detta brukar vara möjligt med dagens scanners.

            Upplösning     Lämplig för media

  • 72ppi – 96ppi  bildskärm, web, datorspel
  • 150 – 300ppi     tryck