Introduktion till After Effects

Download pdf here:Introduktion After Effects

After Effects är ett bildanimeringsprogram, men även ett filmredigeringsprogram. Det finns ett antal fler programutvecklare som gör redigeringsprogram för film, bland annat har Adobe ett program som heter Premier, Autodesk har ett och även Apple. Det absolut bästa programmet i dagsläget heter Nuke. Med hjälp av After Effects kan vi ändra på färger, applicera olika filter blanda video med 3d, timing mellan video och ljud, mm.

Överblick

Programmet är uppdelat i fem delar. Den vänstra delen innehåller allt material, den mellersta visar vad bilderna innehåller, den högra innehåller olika effekter och kontroller. Den nedre delen är en timeline kombinerat med lager. Den övre delen innehåller verktyg och menyer.

Projektfiler

Vi sparar alla våra After Effekts projekt som ”.aep”. Dessa är inte som filmklipp, dvs. vi kan inte bara spara det och sedan öppna i Mediaspelaren etc. För att göra detta måste vi exportera till ett filmformat. Vi kan inte heller bara spara filen och sedan skicka den till en annan dator och börja arbeta på den. Även om den öppnas och alla filer ser ut som att de finns lagrade i projektet så är de inte tillgängliga. Dessa är bara länkar till filerna. Inget sparas i projektfilen mer än inställningarna man gör. Detta innebär att filen inte kommer att växa (markant). Ska man flytta aep‐filen till en annan dator behöver vi även alla filer. Vi kan dessutom enbart ha 1 projekt igång åt gången! Vi kan däremot importera ett annat projekt in i samma projekt som vi arbetar i.

Workspace (Arbetsupplägg)

Om ni tittar på högst upp (t.h.) i första bilden ser ni utöver verktyg en drop‐down‐meny som kallas för Workspace. Den är inställd på standard. Denna gör att ni kan byta till olika typer av fördefinierade arbetsytor som till exempel text. Väljer man text så får man upp alla kontroller som man behöver när man arbetar med text. Ni kan även skapa egna arbetsytor.

Projektpanelen (komposition & material)

I projektpanelen placeras allt material som du använder dig utav. Allt som hämtas in till programmet hamnar alltså här. Man hämtar in material genom att importera det.

Material (Photage)

Allt som vi importerar kallas för photage (fotomaterial).

Vi ändrar aldrig själva materialet, utan vi skapar en ”kopia” som placeras i en composition (komposition).

Composition (Komposition)

Detta kan man enkelt göra genom att dra materialet till ikonen som ser ut som ett videoklipp, eller vara klicka på den ikonen så får man en tom komposition.

Det är i kompositionen som ni ändrar innehållet i filmen eller fixar med specialeffekter, osv. Ni ändrar alltså aldrig i originalmaterialet, alltid i kompositionen.

För att kunna göra vår film behöver vi minst en composition (eller ”comp”). En comp är en behållare som innehåller lager (som kan vara av vilken bildrelaterad filtyp vi vill), och har en timeline kopplad till alla dessa lager.

Varje comp kan ställas in efter önskemål, bara högerklicka på kompositionsfilen och välj composition settings så får ni upp inställningar för den.

Notera att en timeline vaknar till liv (vi får en flik för kompositionen vi skapade) samt dyker en ny fil upp i projektrutan – nämligen våran nya komposition. Vi kan alltså ha ett flertal olika kompositioner som vi arbetar med och får efterhand vi skapar dem tillgång till dem som filer. Detta innebär att vi kan placera en komposition i en annan komposition genom att enbart dra kompositionsfilen i den andra kompositionen. Detta påminner kanske en del av er om Flash där man kan ”nesta” ett MovieClip i ett annat MovieClip? Det är i kompositionen som ni ändrar innehållet i animationen eller fixar med specialeffekter, osv. Ni ändrar alltså aldrig i originalmaterialet, alltid i kompositionen.

Som ni ser i bilden ovan är det tre kompositioner jag arbetar med (tre flikar), varav kompositionen “Avled på sjukhus” är den jag arbetar med för ögonblicket. I den kompositionen finns det två lager som länkar till samma originalfil (4 gripna…)

Timeline

Markerar man kompositionen så dyker materialet upp i panelen längst ned (som vi såg i bilden ovan). Denna del är som en timeline i Flash. Den består av ett timeline‐fönster och ett lagerfönster. Timelinen är inte helt oväntat filmens tidslinje. Vi bestämmer här när en bild eller ett ljud ska komma in, när något ska röra sig, animeras, börja, eller sluta.

Lager

Likt Photoshop arbetar man med lager. Dessa lager kan ha olika filter som förändrar dess (och underliggande) lagers utseende. För varje lager kan vi applicera ett antal effekter, samt justera dem.

Preview (time controls)
I rutan Preview kan vi spela upp det vi arbetar med, eller stega framåt/bakåt en frame. Det är bra att kunna använda just Previous Frame och Next Frame om vi exempelvis vill se till att det bara är en enda bildruta mellan att något försvinner och något annat visas. Den viktigaste preview-funktionen är RAM-preview. RAM-preview buffrar filmen till RAM-minnet och spelar sedan upp filmen med bild och ljud. Det är en stor skillnad från Play som enbart spelar upp bildeninformationen i ”realtid” utan att buffra. Eftersom RAM-preview buffrar till minnet så tar det ett litet tag innan den visar filmen för oss. Dessutom krävs det att man har en hel del RAM för att kunna se längre avsnitt. RAM-preview är knappen inrutad i röd färg i bilden under.

Verktyg (toolbar)
Den övre delen innehåller olika verktyg shapes, pen tool, m.fl.. Genom att ha en komposition vald kan man därefter applicera verktyget i vyn så bildas det ett nytt lager (exv. ShapeLayer1). Det påminner alltså starkt om Photoshop.

Effekter (och presets)
Effekterna och alla presets hittar du i en hierarkiskt utformad meny som alltid är tillgänglig, där effekterna är sorterade utifrån vad de påverkar (Color Correction, Audio, text, osv.). Effekterna hittar ni även under menyn namngiven Effects.

Effektkontroller
När vi väl applicerat en effekt på ett lager så kan vi justera med inställningarna (effektkontrollerna). Inställningarna finner ni under projektpanelen samt i lagret om ni öppnar upp lagret.

“Klipp” din film

Om ni suttit i Adobe Premier är klippning i fokus av programmet, i After Effects är klippning inte i fokus. After Effects förutsätter nästan att ni bara tänkt arbeta med ”färdiga” klippningar. Detta gör att vi aldrig ”fysiskt” klipper i filmen utan snarare markerar/definierar ett tidsspann av filmen som ska vara synligt. Enklast är alltså att klippa i Adobe Premier först och arbeta med effekterna sedan i After Effects för att slippa långa filmklipp, däremot innebär detta en extra rendering av det klippta materialet som ska från Premier till After Effects.

För att klippa i filmen gör man enklast som följande; sätt markören där filmen ska klippas, tryck Ctrl+Shift+D. Det skapas nu ett nytt lager över lagret ni klippte med filmmaterialet som existerar efter klippningen. Det i originallagret klipps filmen fram till markören.

Notera ett bägge filmklipp är lika långa som tidigare (platta området), det är bara vad som visas i tidslinjen som förändras (tjocka/utbuktande området).

Spara
Först och främst gäller samma princip som när man arbetar med Maya; man sparar ofta! I Maya säger jag till er att spara som exempelvis ”monster_01_base.mb”. Vi gör samma sak i After Effects, men vi kan göra det automatiskt. Detta gör vi genom att välja alternativet ”Increment and Save” under file. Detta gör att filen sparas som exempelvis projekt_01.aep. Om vi spara så igen, så sparas filen projekt_02.aep, osv.

Importera
Antingen importerar vi enskilda filer eller så kan vi importera massor av sammanhörande filer. After Effects kan ta emot sanslöst många olika typer av filer, t.om maya‐filer (.ma) eller raw‐filer. Importera via bridge är också möjligt genom att välja browse som alternativ istället för import, då kan man dessutom få en preview.

Importera alphakanaler
Alfakanal innebär att det finns genomskinlighet i bilden. Om ni skulle behöva arbeta med alfakanaler så måste filerna vara sparade i targa‐format (.tga) vilket sparar alfakanalerna. Välj sedan ”straight unmatted” när ni får frågan.