Sprite Sheet

PDF:Läsmaterial_Sprite Sheet_2011

Ladda grafik snabbare
En Sprite Sheet låter oss spara alla våra animationer eller all levelgrafik till en stor bitmap (bild). Från denna bitmap kan programmerarna sedan ladda animationerna för våra sprites eller levelns grafik. Genom att använda sig av Sprite Sheets så tillåter det oss att ladda ”all” grafik från ett ställe och därmed kan spelet komma åt grafiken snabbare och få bättre frame rate till kostnad av längre laddningstid innan spelet är igång.

Samma princip “används” för att ladda vissa typer av texturer till spelmodeller eller levels i 3D.

Storlek
Det finns en maxgräns i XNA på 4096×4069, men teoretiskt sett finns det ingen övre gräns, tänk dock på Power of Two. Dock är maxgränsen för en Sprite Sheet för iPhone/iPad max 2048×2048.

Kom ihåg att kommunicera med programmerarna gällande storleken på era Sprite Sheets samt antalet pixlar mellan varje Sprite. Samma gäller för programmerarna, att kommunicera detta till grafikerna.

Exempel
Här är ett exempel på en Sprite Sheet av Megaman http://www.fragile-minds.com/crashnbass/fs-sprites/megaman_expanded.gif alternativt googla bilder på ”Sprite Sheets” så får ni upp en massa resultat.