Arbeta med skalenliga modeller i Maya

Ändra måttenheterna i Mayas Grid (Rutnätet)

Rutnätet i maya består av Units. Att bygga skalenligt kan räcka med att vi
omformulerar 1 cm i ritningen till 1 unit.

Dock kan det vara nödvändigt att arbeta med exakt rätt mått, exempelvis om vi
ska exportera modellen till en spelmotor eller skriva ut den i en 3D-printer. Vi kan ändra inställningen för detta så att en unit motsvarar, meter, centimeter, millimeter, inch, osv.

Inställningar för “Grid” (rutnätet)
Vi ställer in detta genom att välja:
Window –> Settings/Prefrences –> Prefrences
Markera sedan Settings och ställ in “Grid”

Skapa polygonobjekt med korrekta mått från början:
Välj: Create –> Polygon Primitives
Välj primitiven du vill skapa, men klicka på lådan [] istället för namnet. Då kan ni sätta korrekta mått direkt.

Ändra en oförändra polygon

Markera objektet och välj ikonen för Attribute Editor

Välj korrekt flik och ändra värdet/värdena

 

Mätverktyget Distance Tool
Create -> measure tools –> Distance Tool


Placera ut startnoden, sedan slutnoden

Använd Move Tool för att flytta noderna.

Använd Move Tool i kombination med “fäst till” (snap to) funktioner:
Grid (rutnätet) med X
Point (vertexpunkter/objektpunkter) med V

Flytta mittpunkten (Pivot)
Pivot är alltid i mitten av ett objekt. Detta är ett problem om vi vill arbetea mot en grid eller fästa till ett annat objekt.

Med Move Tool, då du markerat ett objektet (alt. vertexpunkter valda) så trycker du en gång på tangenten Insert. Då kan du flytta pivot, och gärna i kombination med “fäst till” funktionerna så pivot punkten hamnar på en vertexpunkt. För att sedan kunna återgå till Move Tool trycker du på Insert igen.