Drawing on the right side of the brain

Betty Edwards (Drawing on the right side of the brain) summerar i fullo min ståndpunkt när det kommer till bildämnet; att göra det till ett kärnämne (vilket jag skrev i en tidigare artikel “Gör Bild till ett kärnämne!”)

I make a case for my life’s goal, the possibility that public schools will once again teach drawing, not only as a civilized thing to do and a boon to happiness, but also as perceptual training for improving creative thinking

Betty Edwards

För övrigt så borde alla läsa hennes bok!