Tag archive for Bild och Form 1b

Sprite Sheet

Sprite Sheet

PDF:Läsmaterial_Sprite Sheet_2011 Ladda grafik snabbare En Sprite Sheet låter oss spara alla våra animationer eller all levelgrafik till en stor bitmap (bild). Från denna bitmap kan programmerarna sedan ladda animationerna för våra sprites eller levelns grafik. Genom att använda sig av Sprite Sheets så tillåter…

Continue reading →

Färgdjup

Färgdjup

Download pdf here: Färgdjup Vanligtvis stöter vi på det i engelskan som “Color Depth”, ”Bit Depth” eller ”pixel depth”. Detta är ett viktigt uttryck och det gäller att man har god förståelse för vad det innebär när man arbetar med digitala bilder. Genom att förstå vad…

Continue reading →

RGB(a)

RGB(a)

Download pdf here: Färgskalan RGB När man pratar om färg brukar man säg att om man blandar ALLA färger så blir slutprodukten svart. Detta är inte helt sant, men färgen blir väldigt, väldigt, mörk. Anledningen till att det blir en ”svart” färg (dylik mörk nyans) är…

Continue reading →

Upplösning

Upplösning

Download pdf here: Upplösning – PPI, DPI, Raster Pixlar En bitmappbild är uppbyggd av pixlar. Pixlar är små kvadratiska bilddelar i olika toner. På sätt och vis kan en bitmappsbild liknas vid en mosaiktavla! Vill ni läsa mer om Pixlar så hänvisar jag er till tidigare…

Continue reading →

Vektorer

Vektorer

Download pdf here: Vektorer Vektorgrafik består av vektorer. Vektorer är matematiska objekt som bygger upp kurvor och linjer. Vektorer används för att bygga exempelvis 3D-modeller i Maya. Vektorerna är alltså en grundsten för att skapa polygoner och NURBS. Främst används vektorgrafik till grafik som ska tryckas…

Continue reading →

Kameravinklar

Kameravinklar

Download pdf here: Kameravinklar Olika kameravinkar är inte bara till för att variera vinklarna för åskådaren, utan de förstärker även olika budskap vi vill ha fram; är det en mäktig Terminator, eller en rädd liten mus? Detta är en viktig faktor när vi ska berätta med…

Continue reading →

Bildutsnitt

Bildutsnitt

Vi kommer framöver att kika på kameravinklar, vilka förtydligar situationer och ger mer information till åskådaren om exempelvis vem som är dominant/underlägsen, eller om vi är en av många i en mobb. Innan vi dyker in i kameravinklar ska berätta med kameran, måste vi tänka…

Continue reading →

The Power of 2

The Power of 2

Download pdf here: Power of 2 Ett viktigt koncept att känna till när vi skapar spelgrafik är ”the power of 2”, detta kallas även för basen av 2. Detta definierar storleken på dimensionerna av alla sprites eller texturer vi arbetar med. The power of 2 tillåter…

Continue reading →

Vad är 3d-grafik?

Vad är 3d-grafik?

Download pdf version: Vad är 3d “I imagine that right now you’re feeling a bit like Alice. Tumbling down the rabbit hole? You could say that. You take the blue pill and the story ends. You wake in your bed and believe whatever you want to…

Continue reading →

Sprites

Sprites

En Sprite är en tvådimensionell bild eller animation. Med tvådimensionell bild/animation syftar man till att bilden byggs upp med två koordinater; x och y. X-koordinaten är bredden och Y-koordinaten är höjden. Detta går att jämföra med ett rutat papper där vi ska rita på där…

Continue reading →

Page 1 of 2 1 2