Tag archive for Digitalt Skapande 1

Är spel konst?

Är spel konst?

“No one in or out of the field has ever been able to cite a game worthy of comparison with the great poets, filmmakers, novelists and poets.” Robert Ebert, Chicago Sun-Times, April 16, 2010 “[Video] Games already ARE art” Kellee Santiago, TED Talks, Mars 23,…

Continue reading →

Arbeta med skalenliga modeller i Maya

Arbeta med skalenliga modeller i Maya

Ändra måttenheterna i Mayas Grid (Rutnätet) Rutnätet i maya består av Units. Att bygga skalenligt kan räcka med att vi omformulerar 1 cm i ritningen till 1 unit. Dock kan det vara nödvändigt att arbeta med exakt rätt mått, exempelvis om vi ska exportera modellen…

Continue reading →

Sprite Sheet

Sprite Sheet

PDF:Läsmaterial_Sprite Sheet_2011 Ladda grafik snabbare En Sprite Sheet låter oss spara alla våra animationer eller all levelgrafik till en stor bitmap (bild). Från denna bitmap kan programmerarna sedan ladda animationerna för våra sprites eller levelns grafik. Genom att använda sig av Sprite Sheets så tillåter…

Continue reading →

Färgdjup

Färgdjup

Download pdf here: Färgdjup Vanligtvis stöter vi på det i engelskan som “Color Depth”, ”Bit Depth” eller ”pixel depth”. Detta är ett viktigt uttryck och det gäller att man har god förståelse för vad det innebär när man arbetar med digitala bilder. Genom att förstå vad…

Continue reading →

The Power of 2

The Power of 2

Download pdf here: Power of 2 Ett viktigt koncept att känna till när vi skapar spelgrafik är ”the power of 2”, detta kallas även för basen av 2. Detta definierar storleken på dimensionerna av alla sprites eller texturer vi arbetar med. The power of 2 tillåter…

Continue reading →

Sprites

Sprites

En Sprite är en tvådimensionell bild eller animation. Med tvådimensionell bild/animation syftar man till att bilden byggs upp med två koordinater; x och y. X-koordinaten är bredden och Y-koordinaten är höjden. Detta går att jämföra med ett rutat papper där vi ska rita på där…

Continue reading →