Tag archive for Programmering

Värdetyper: Integer & float point

Värdetyper: Integer & float point

Download pdf here: Value Types Vi har kikat på datatyper och variabler i en tidigare artikel. Vi vet att det finns olika datatyper som definierar vad en variabel kan innehålla. Den form av datatyp vi då undersökt hamnar inom en (av två kategorier); Value Type (Värdetyper)….

Continue reading →

Uttryck & Operatorer

Uttryck & Operatorer

OBS: Läs först avsnittet om variabler så att ni förstår allt. . Uttryck (expressions) X + 69 är ett uttryck. Låt oss analysera uttrycket för att se vad det består utav. X                          +                            69 <variabel>        <Operator>     <värde/data> Jag antar att det här…

Continue reading →

Terminologi i den kortaste formen

Terminologi i den kortaste formen

Högnivåspråk C# är ett så kallat High Level Language (högnivåspråk) till skillnad från Assembly som är ett Low Level Language (Lågnivåspråk). Skillnaden mellan dessa avgörs att högnivåspråket är närmre vårt mänskliga språk (Engelska) istället för att vara närmre datorns språk (Binärt).  Objektorienterad Programmering (OOP) Objektorienterad…

Continue reading →

C# (C Sharp) & .NET

C# (C Sharp) & .NET

C# C# är lättanvänt och väldigt användbart. När C# skapades var tanken att språket skulle vara next gen, de skulle plocka det bästa från C++ och Java; det skulle vara OOP, snabbt och inte vara operativsystemspecifikt, dessutom skulle man slippa uppfinna hjulet på nytt när…

Continue reading →

Variabler & Datatyper

Variabler & Datatyper

Variabler och Datatyper Man skapar en variabel för att lagra information som ska finnas kvar medan applikationen körs. Tänk er att varje variabel är en behållare som vi ska placera något i. Varje variabel (behållare) har olika ändamål, ska variabeln lagra heltal (exv. 13) eller…

Continue reading →