Dag Stensson Maya, Photoshop & much more - page 4

Art Project – Fire Hole, Day 2

Art Project – Fire Hole, Day 2

Today I finished the first iteration of this art project, resulting in a rough draft. I’m still awaiting feedback and movie files of the real fire hole from my client. I already know that I want the fire to be less turbulent and somewhat slower,…

Continue reading →

Bildutsnitt

Bildutsnitt

Vi kommer framöver att kika på kameravinklar, vilka förtydligar situationer och ger mer information till åskådaren om exempelvis vem som är dominant/underlägsen, eller om vi är en av många i en mobb. Innan vi dyker in i kameravinklar ska berätta med kameran, måste vi tänka…

Continue reading →

The Power of 2

The Power of 2

Download pdf here: Power of 2 Ett viktigt koncept att känna till när vi skapar spelgrafik är ”the power of 2”, detta kallas även för basen av 2. Detta definierar storleken på dimensionerna av alla sprites eller texturer vi arbetar med. The power of 2 tillåter…

Continue reading →

Värdetyper: Integer & float point

Värdetyper: Integer & float point

Download pdf here: Value Types Vi har kikat på datatyper och variabler i en tidigare artikel. Vi vet att det finns olika datatyper som definierar vad en variabel kan innehålla. Den form av datatyp vi då undersökt hamnar inom en (av två kategorier); Value Type (Värdetyper)….

Continue reading →

Vad är 3d-grafik?

Vad är 3d-grafik?

Download pdf version: Vad är 3d “I imagine that right now you’re feeling a bit like Alice. Tumbling down the rabbit hole? You could say that. You take the blue pill and the story ends. You wake in your bed and believe whatever you want to…

Continue reading →

Mayas UI

Mayas UI

Download pdf version: Maya UI Mayas UI (User Interface eller användargränssnitt) är tämligen komplicerat jämfört med Adobe Photoshop eller andra liknande verktyg. Oroa dig inte, det blir lite bättre med tiden. Ni kommer att lära er hitta runt i Maya ordentligt efter att ni arbetat med…

Continue reading →

Sprites

Sprites

En Sprite är en tvådimensionell bild eller animation. Med tvådimensionell bild/animation syftar man till att bilden byggs upp med två koordinater; x och y. X-koordinaten är bredden och Y-koordinaten är höjden. Detta går att jämföra med ett rutat papper där vi ska rita på där…

Continue reading →

Project: Webpage

Project: Webpage

Yeah, I’m getting somewhere at least…connected Flickr and Twitter to my WordPress, next step is to connect twitter with Linkedin. The I guess I’ll continue writing articles again.

Continue reading →

Uttryck & Operatorer

Uttryck & Operatorer

OBS: Läs först avsnittet om variabler så att ni förstår allt. . Uttryck (expressions) X + 69 är ett uttryck. Låt oss analysera uttrycket för att se vad det består utav. X                          +                            69 <variabel>        <Operator>     <värde/data> Jag antar att det här…

Continue reading →

Terminologi i den kortaste formen

Terminologi i den kortaste formen

Högnivåspråk C# är ett så kallat High Level Language (högnivåspråk) till skillnad från Assembly som är ett Low Level Language (Lågnivåspråk). Skillnaden mellan dessa avgörs att högnivåspråket är närmre vårt mänskliga språk (Engelska) istället för att vara närmre datorns språk (Binärt).  Objektorienterad Programmering (OOP) Objektorienterad…

Continue reading →

Page 4 of 5 1 2 3 4 5